Informatie


De vereniging "Soli Deo Gloria" heeft twee koren, namelijk het gemengde koor "Soli Deo Gloria" en het kinderkoor "De Gloriazangertjes". Het kinderkoor telt ongeveer 20 kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Wij willen graag zingen tot eer van de Heere God. Ons koor staat onder leiding van een jonge, enthousiaste dirigente: Janneke Rijksen.

We repeteren iedere donderdagavond van 18.30-19.15 uur in het Hervormd Centrum in Langbroek. Tijdens de schoolvakanties is er geen repetitie. Ieder jaar hebben we ongeveer zeven uitvoeringen: in de kerk in Langbroek, maar ook in andere kerken en bejaardentehuizen. Kijk voor onze concerten in de Agenda.

De jaarlijkse contributie voor het kinderkoor bedraagt € 45,-.
Dit bedrag is over te maken naar gironummer:
NL20INGB0002929739 t.n.v. Chr. Gem. Zangvereninging S.D.G. p/a Langbroek.
Het contributiejaar loopt van januari t/m december.

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit onderstaande personen:

Naam Telefoonnummer
Dhr. J.A. van Eck (voorzitter) 0343-551820
Mevr. M. van Donselaar 0343-562503
Mevr. S.P. Oskam 0343-551539
Dhr. W. van Middelkoop 0343-415269
Mevr. K.M.K. Rijksen (secretaresse en contactpersoon) 0343-413436
Dirigente:  
Janneke Rijksen