Soli Deo Gloria

Welkom op de website van christelijk gemengd koor Soli Deo Gloria uit Langbroek. De naam “Soli Deo Gloria” betekent “Alleen God de eer”. Dat is dan ook ons doel: zingen tot eer van God.

Ons koor bestaat uit ongeveer 50 koorleden, die vanuit de hele regio op donderdag naar Langbroek komen om te repeteren. U en jij bent van harte welkom op een van onze repetities! We repeteren iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Hervormd Centrum op de Brink in Langbroek.

Jaarlijks treden wij meerdere keren op tijdens concerten in Langbroek. Verder hebben wij nog vele andere uitvoeringen in andere kerken, bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen. Voor aankomende concerten, zie onze agenda.

Onze Dirigent

Ons gemengd koor staat onder leiding van Warno Ruting. Warno begon op 6 jarige leeftijd met orgellessen bij Koos Damman aan de Woerdense Streekmuziekschool. Hij deed aan de Hogeschool voor Muziek “De Bourdon” zijn vooropleiding en 2 jaar theorieleer, koorscholing en directie. Tenslotte volgde hij diverse dirigeercursussen in Rotterdam.

Lidmaatschap

Na een aantal keer te hebben meegezongen tijdens een repetitie, kunt u lid worden van ons koor. De contributie wordt op de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld. Het contributiejaar loopt van januari t/m december. De contributie mag worden overgemaakt op ons IBAN-nummer NL20INGB0002929739 t.n.v. Chr. Gem. Zangvereniging S.D.G. p/a Langbroek.

Bestuur

Het bestuur van onze zangvereniging bestaat uit onderstaande personen:
Dhr. J. Blitterswijk – voorzitter
Dhr. W. van Middelkoop – penningmeester
Mevr. K.M.K. Rijksen – secretaresse en contactpersoon
Mevr. M. van Donselaar
Mevr. S. P. Oskam

Agenda

Najaarsconcert Westerkerk in Veenendaal

zaterdag 12 oktober, 19:30 - 21:00

Adventsconcert Langbroek

zaterdag 14 december, 19:30 - 21:00